O domě

V severním cípu Komenského náměstí stojí v plné kráse městský patrový dům s rozsáhlým hospodářským zázemím, dům číslo popisné 133, někdejší sídlo stavitelů z rodu Šírů. Tento dům je unikátně zachovaným historickým objektem pocházejícím z roku 1888. Z této doby se dochovala řada dokladů, včetně původních stavebních plánů městského stavitele Jana Šíra, který dům navrhnul, postavil a byl také jeho prvním majitelem.

karel-sir-s-manzelkou

Karel Šír s manželkou

 

karel-sir-s-manzelkou-a-synove

 

Karel Šír s manželkou a synové

 

karel-vladimir-zdenek-sirovi

 

Karel, Vladimír, Zdeněk Šírovi

Popis domu

Jedná se o patrový objekt se sedlovou střechou s bohatě členěnou fasádou v historizujícím pojetí (v Novém Městě na Moravě zcela ojediněle pojatá fasáda s vegetabilním ornamentem, výrazně strukturovanými bosážemi) a s řadou hodnotných umělecko řemeslných detailů.

Hlavní průčelí domu je sedmiosé, po stranách akcentované nepatrně předsazenými rizality završenými nízkou atikou. Průčelí je opatřeno mimořádně zdařilou, bohatě členitou fasádou, v přízemí zdobenou pásovou bosáží, v patře pak zaujmou vysoce kvalitní šambrány s profilovanou lištou s ušima, ve vrcholu s klenáky. Na rizalitech jsou okna vsazena mezi dvojice pilastrů. Patro je od přízemí odděleno bohatě profilovanou kordónovou římsou, zdobenou rozetami, na rizalitech pak bohatě zdobenými festony z listů, květů a ovoce. Pod střechou probíhá profilovaná korunní římsa s pásem bohatě členěného vegetabilního dekoru.

Přístavby domu

V roce 1896 byla k objektu na západní straně přistavěna kůlna s konírnou a řezárnou. V této době byl součástí objektu na východní straně dřevník s přilehlou kuchyní, přístupný ze dvora dřevěnou krytou verandou. V průběhu dalších let bylo k objektu na severní straně přistavěno hospodářské zázemí s chlévy se sedlovými a pultovými střechami, jejichž půdy zřejmě sloužily, mimo jiné, k uskladnění sena. Tímto byl dvůr domu ze všech stran uzavřen. V letech 1939-1940 byla ve dvoře provedena ze severní strany přístavba k hlavní obytné budově. V přízemí byly situovány kanceláře a lázeň, v patře poté kuchyň, lázeň a pokoje. K těmto úpravám se také dochovaly původní plány zpracované novoměstským stavitelem Karlem Šírem. Řešený objekt navazuje východní obvodovou zdí na objekt č. p. 135, bývalou evangelickou faru, která je také kulturní památkou.

Dochování v autentickém stavu z roku 1888

Domů, podobných tomu s č. p. 133, stávalo v Novém Městě na Moravě více. Postupem času však byly zbořeny a jediný dům č. p. 133 se dochoval do dnešní doby. Výjimečné u tohoto objektu je jeho dochování v téměř autentickém stavu z roku 1888. Jedná se o hmotu objektu včetně původní dispozice a konstrukce krovu. Zachovaly se původní truhlářské i zámečnické prvky, podlahové krytiny, původní suchý záchod, původní dláždění kolny, aj.  Dům si zachoval dobový, velice působivý interiér. Dochovány jsou nejen původní výplně (např. prosklené dveře z leptaného skla), ale též kachlová kamna či dekorativní terazzová dlažba a schodiště.

Dokončení oprav

V roce 2009 byly provedeny práce, které jsou pokračováním předcházejících etap.  Byla dokončena obnova fasády, tj. hlavního průčelí a štítových stěn. Předmětem obnovy fasády byla oprava omítek, doplnění chybějících částí štukové a kamenické výzdoby, očištění původních keramických prvků, nátěr fasády. Součástí obnovy fasády byla oprava/výměna souvisejících klempířských prvků (oplechování, okapové žlaby a svody).

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

     Rok 2015

 

Rada města Nové Město na Moravě schválila na svém jednání dne 26. března 2012 s účinností od 1.dubna 2012 místa pro konání slavnostních obřadů. Jedním z těchto míst je i měšťanský dům č.133

Termín a čas obřadu je samozřejmě vždy nutné domluvit jak u matrikářek, tak přímo s majitelem domu.

Prohlášení o uzavření manželství se v případě občanského sňatku činí před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva matričního úřadu.  Nezbytná je přítomnost matrikáře místně příslušného úřadu.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

                                 Konání svatby v říjnu 2015

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA